diumenge, 12 d’agost de 2007

Primers tastets a Second Life

Amb aquest post començo aquest blog dedicat a Second Life des de la perspectiva del meu avatar Renzo Amat , amb la intenció de servir d'ajuda a d'altres usuaris de la nostra comunitat i d'altra banda amb la intenció de fer nous plantejaments metodològics en l'ús de les TIC pel que fa a l'aprenentatge en aquest cas més enllà de l'àmbit de l'escola.

És evident que Second Life(SL) te tantes lectures com usuaris l'utilitzen, i segurament pressionats per les necessitats de rendibilitat, els seus creadors han volgut destacar allò que més els interessa, però que penso que menys és actualment, "un espai per fer diners", tot i que algú n'hi hagi fet i en faci. SL és un recurs en mans de la creativitat de cada usuari, això per si mateix ja dona sentit a l'eina.

Us diré que la meva primera activitat en que vaig participar, va ser la d'organitzar una festa de cloenda d'un curs de l'Escola d'Estiu d'Espiral, per això va caldre: primer guanyar diners per cobrir despeses, organitzar l'equip de preparació, buscar el lloc a on realitzar la festa, dissenyar la festa, contactar amb un DJ per la música, preparar la intendència del catering, etc. Una activitat a SL lligada a la RL (Real Life = vida real), una de les vessants de SL. Podeu veure una imatge d'un moment de la festa:

Per tant els meus primers dies, ara ja fa algunes setmanes, han estat de descoberta orientada a veure com es pot incorporar i que pot aportar a l'educació i a la formació acadèmica.

Us resumiré en un decàleg, com veig SL, des de la meva experiència inicial, en la vessant de la formació/docència ( segur que d'aquí uns mesos el punt de vista serà diferent):

1.- SL ens permet desenvolupar de manera espectacular la creativitat i la simulació. Especialment adient, en la simulació de situacions que per qüestió de costos o de impossibilitats materials, no es treballen en la docència RL. Per exemple muntar una botiga des de zero, preparar un congrés, organitzar un viatge, fer una evacuació d'un local, etc. Tenim tota la llibertat per imaginar-ho més enllà de com es fa en la RL i provocar innovació.
Escolliria com a mostra de creativitat, les visites guiades a l'edat medieval de Svarga , en que amb un vehicle fem una visita comentada per les diversos ambients del lloc,o els impressionats jardins de Midnight Reflections, una simulació de selva tropical, que podem aprofitar per sentir la selva des de la nostra Catalunya, i fins i tot planificar alguna activitat docent, a SL fins i tot podrem escollir amb quina llum del dia volem veure-hi ( nit, mati, posta, migdia)


2.- SL ens facilita l'aprenentatge interactiu. Tot i que les eines e-learning ( Moodle, Educampus, Dokeos, UOC, etc), tenen xats i fòrums, la interactivitat que facilita SL, pel fet de ser en 3D, li dona una dimensió totalment diferent, i a la vegada l'existència d'espais identificats possibilita als usuaris agrupar-se segons: idiomes, edats, aficions, interessos, etc.
En les eines normals participem en cada web en únic ambient de xat o fòrum, aquí amb la mateixa eina podem passar d'estar parlant amb un grup de joves d'Osaka a preparar una activitat en castellà amb un professor de la Universitat de Texas.

Per això podrem considerar SL, con un lloc per practicar idiomes tant escrits com parlats, a on a més, l'ús d'eines com Babbler, ens dona una idea de que en el futur l'idioma no serà una barrera per la comunicació entre les persones. Fent servir l'anglès d'idioma d'interconnexió, Babbler, ens facilita poder estar xerrant a SL en angles, italià, alemà, portuguès, castellà sense cap problema per entendre'ns, (Aviam si afegim el català a la llista) . Una verdadera perla per la gent que no domina l'anglès, per poder-se comunicar en un espai majoritariament anglofon.

3.- SL aporta innovació als mètodes docents i més aviat és poc compatible amb la modalitat de docència "tradicional". Si el que volem és emprar SL per fer una classe amb format típic ( professor explicant i alumnes escoltant) , no és aquesta eina, la nostra millor aliada. SL si que ens obliga a replantejar noves formes de docència i d'aprenentatge emprant les TIC. Tenim tot un ampli camp per poder "experimentar" com ha de ser la docència i aprenentatge del futur. Podem experimentar amb el treball conjunt d'alumnes i professors de diferents indrets, horaris i idiomes.
Hi han iniciatives que ja estan fent camí, com la de crear poblats medievals que acompanyats d'avatars medievals poden possibilitar noves formes d'aprenentatge de l'historia, o planetaris per estudiar l'Univers, etc. Us he escollit com exemple "The Grand Planetarium", un espai per estudiar els planetes del Sistema Solar. I que a més tenim en una versió portable per disposar en la nostra aula.


4.- SL no està gaire difós a casa nostra. Tot i que hi ha presencia d'empreses i institucions catalanes a SL, el cert és que el seu nivell de posta en escena és molt fluix. A l'igual que passa en la vida real que molta gent es pensa que nomes cal invertir en "maquinari" i que el programari ja el "piratejarà" , moltes de les iniciatives que hi han a SL, només han invertit en comprar o llogar un espai, però ara cal invertir en la posta en escena de les activitats que s'han de portar a terme en aquest espai, i això també val diners i temps per fer-ho bé.
Institucions com la UOC o la Universitat de Barcelona ja tenen el seu espai a SL, però tal com el tenen actualment aquest no te altra finalitat que ser un espai publicitari més a la xarxa, i tot i que la UOC ja ha ofert algun curs, pel que he observat, el nivell d'escenificació és encara molt simple i fins i tot no te un accés obert, per això nous puc afegir l'enllaç.
Els espais que m'han servit de referència per viure en català a SL, son el de "Catalunya Second Life" i la "Plaça Real" .


5.- SL potencia el concepte d'objecte virtual. Els objectes com components digitals que són, es poden copiar i donar sense que tu deixis de tenir-los, tal com passa amb la musica i les pel.licules digitals.
És fàcil construir objectes si es te facilitat pel disseny en 3D, es pot construir amb programes 3D fora de SL, però el mateix programa de SL, porta una eina bàsica de creació d'objectes simples, que en l'argot s'anomenen "prims" (de formes primitives), que és poden ajuntar per formar objectes compostos . El nombre de prims en un terreny està limitat i es un aspecte molt important a tenir present.
Quin va ser el meu primer objecte que vaig crear ?. Dons la samarreta per la festa d'Espiral, que podeu adquirir gratuitament a l'espai que Espiral te al land de "Catalunya SL" . Simplement amb una camisa blanca Creative Commons, li vaig afegir com a "textura" el logo d'Espiral, que vaig tenir que "pujar a SL" (upload) previ pagament de 10$ lindens, però que ara puc fer tantes copies com vulgui i fins i tot si vull, puc donar a d'altres persones per què el facin servir.
Des d'aquest primer objecte i després d'haver anat a diverses classes, ja son una bona col.lecció els objectes que he anat construint i els scripts(programes en llenguatge SL) que també he escrit per aquests objectes

6.- A SL podem interaccionar amb l'entorn web extern. Emprant el llenguatge de "script" (Linden script) que incorpora aquest entorn 3D, es poden establir vincles amb l'exterior de Second Life, que els podem resumir en els següents nivells :
  • Afegir enllaços a una web exterior, en clicar sobre un objecte


  • Comunicar amb una web interactiva per enviar dades i rebre informació. Com en el següent exemple que llegeix una enquesta de Moodle i la mostra per contestar dins d'una sessió a SL i les respostes es guardaran en el mateix Moodle per fer el seguiment el professor/a i els mateixos alumnes:


  • També el llenguatge SL presenta la funció email que permet enviar missatges des d'un objecte a un compte de correu sigui de SL o no .
Val a dir que he revisat una aplicació anomenada SLOODLE, que vol connectar SL i Moodle, però la veritat no m'ha convençut i prefereixo, mentre no millora les prestacions fer-m'ho jo mateix, com en aquest exemple de l'enquesta, estic treballant amb els qüestionaris i amb altres interaccions amb Moodle, amb força comoditat. Per exemple tinc ja els scripts per omplir les enquestes de Moodle des de dins SL o un objecte per agafar preguntes de Moodle i resoldre-les dins de SL, en tots dos casos amb el registre de resultats al portal Moodle per fer el seguiment el professor/a

  • Emprant la tecnologia XML-RPC, podem enviar dades des de fora a un objecte intern concret . Aquesta tecnologia te moltes possibilitats d'aplicacions interessants, però cal un nivell molt alt de treball de llenguatge de programació dins i fora del SL. Ja aniré explicant algunes idees i aplicacions fetes.

7.- SL fa agafar consciència del valor de la pròpia imatge. Al poc d'aterrar a SL, el que la majoria d'usuaris fa, és invertir un temps en obtenir una imatge més o menys adient al missatge que es vol transmetre a la resta d'usuaris. Al principi costa una mica, però desprès amb l'ajuda "d'estilistes" altruistes de torn, s'aconsegueix anar millorant i fins i tot tenir un vestuari que en el mon real seria impossible per a les "butxaques" normals. Aquí podeu veure una de les meves imatges actuals, com és natural ens canviem la roba o posem joies o altres guarniments

Així sobte que la majoria d'avatars són femenins, i més amb espectaculars corbes i més aviat poca roba, preguntant a varis usuaris, la conclusió es que per fer contactes i negocis, és la millor manera de que et facin cas i cridar l'atenció, amb un avatar d'home normal es redueixen les possibilitats. Segur que aquí podríem fer bones activitats d'educació no sexista i d'igualtat de genere, com per exemple canviar els rols.
Una pregunta a fer-se es: "Tindrà repercussions a la RL aquesta devoció per lluir una imatge atractiva que potencia SL?"
Veig en aquest àmbit unes immenses possibilitats per ajudar a superar timideses i complexes, a ben segur que persones poc participatives i deslluïdes a la RL, aquí podrien esdevenir líders i admirats.
Un dels llocs més lluïts per vestir-se gratuïtament és "Vienna freebies".


8.- SL ens permet viure experiències i sensacions fora de l'abast de la RL.
La majoria d'usuaris a SL som "homless", és a dir que no tenim cap espai propi a on tenir les pertinences personals. per tenir un espai propi cal fer una inversió de diners "reals" o guanyar lindens amb les pròpies habilitats.
Cada usuari te el seu "inventari" de tot allò que ha anat recollint i creant al llarg de la seva "segona vida". Per exemple ens podríem plantejar reptes com:
  • Buscar una casa i decorar-la al nostre gust. Aquesta activitat avui en dia fora de l'abast de la majoria a la RL, però que podem practicar a SL i sense tenir que pensar en hipoteques. Per això trobarem cases gratuïtes, i botigues amb elements de la llar també gratis o de pagament, que amb d'utilització d'un "sandbox"(espai que durant unes hores ens deixara posar la casa i treballar-hi), podrem anar dissenyant la nostra casa que la guardarem en el nostre inventari, amb l'il.lusió de que algun dia podrem tenir el espai per posar-la. Per exemple aquí teniu una imatge treballant per la "caseta".

En concret aquest Sandbox que te aquests petits illots està a "Digital Worlds".
  • Convertir-se en un/a ballarí/ballarina professional. Hi ha tot tipus de sala de balls, des de sales podríem dir de categoria, que t'obliguen a anar vestit d'etiqueta, fins a sales que justament has d'anar amb ben poca roba. Vestir-se, buscar parella per ballar es tota una experiència, altres es busquen la vida i guanyen uns calerons fent de DJ, solen ser els més joves.
Aquí un ball al prestigiós castell "d'Avilion Grove"


9.- SL ens obra a una amplia oferta de formació d'abast mundial de tot tipus. Com en direm al tipus de formació sota SL? Està clar que l'e-learning o teleformació es desenvolupa de manera asíncrona sota una plataforma a on professor i alumnes no coincideixen necessàriament on-line en el temps. SL ofereix cursos síncrons, en que alumnes i professor estan connectats al mateix temps, això dona unes altres possibilitats i també evidentment te uns inconvenients, el tenir que coincidir en el temps. Que us sembla batejar aquesta modalitat com "virtu-learnsim" ( EVS = Ensenyament virtual simultàni )
Existeixen una gran diversitat de centres de formació alguns amb correspondència real, com ja he comentat el cas de la UOC o l'UB. Algunes de les escoles mes prestigioses de classes sobre SL són:
Aquí estic en una classe del NCI :


10.- SL ens facilia plantejar projectes d'activitat tant de manera individual com col.lectivament.

Les possibilitats d'iniciatives per crear comunitats són fabuloses, i és fàcil contactar amb altres persones d'arreu, per plantejar-se i tirar endavant projectes de tota índole.
En aquestes setmanes he pogut participar i col.laborar en una gran diversitat de tasques, amb gent d'arreu: Brasil, Canada, Polonia, Holanda, Xile, Barcelona, Malaga, Asturies, etc. que m'han facilitat conèixer millor l'eina i poder en aquests moments ajudar a que d'altres usuaris tinguessin un començament més planer que el que em vaig trobar jo.

Així he vist com :
  • Professors d'aquí feien classes sense moure's de casa, als locals d'una Universitat americana.
  • Un grup de joves dissenyadors i programadors de diversos indrets, s'ajuntaven per llogar un espai i construir una zona d'entreteniment
Per exemple SL ofereix a un simple professor crear-se una pròpia escola, algunes vergades visito la "Escola de Ciencias e Biologia" que des de Brasil el professor Jbanana Camell esta treballant amb una cel.lula interactiva i està organitzant un grup de treball. Amb ell estem provant diversos models didàctics.
Etiquetatge: Sindicació Del.icio.us
, , , , , ,

1 comentari:

Ramon Barlam ha dit...

Hola Renzo,

Enhorabona per la iniciativa de crear un blog, i per aquest interessantíssim post.