dissabte, 30 de juny de 2012

Generació d'onades

Com que totes les illes estan envoltades de oceà i costa, no es per demés de tenir alguns scripts i textures que ens ajudin a gestionar una mica de vida en aquesta zona.Aquí teniu un exemple de com podeu animar la zona costera de les vostres illes. Descarregar aquí . En el paquet teniu :
 • Fitxer Shore Wave 4.xml = Fitxer per importar la onada
 • Fitxers de textures per crear les onades
 • Fitxers sls = Scripts per generar la onada movent les textures
 • Fitxer onades.wav = So de l'onada

El procés a seguir és :

1.- Des del visor (per exemple Imprudence), anem al Menú Archivo | Import + Upload , i escollim el fitxer XML (Shore Wave4.xml) . Això es creara un objecte, el següent pas serà afegir-hi el moviment a les textures importades.

2.- Editem el objectes i des de la pestanya de "Contenido" afeguim un nou script i copiem el codi que trobarem en els fitxers "onades_costa.sls.txt" o "onades_ocea.sls.txt", segons els tipus de moviment que vulguem generar si mes de costa o mes de dins l'oceà.

// onades_costa.sls
default {
state_entry() {
llSetTextureAnim(ANIM_ON | SMOOTH | ROTATE | LOOP, ALL_SIDES, 1, 1, 0.0, 10.0, 0.1);
llLoopSound("onades.wav",1);
}
}
// onades_ocea.sls
default {
state_entry() {
llSetTextureAnim(ANIM_ON | SMOOTH | LOOP, ALL_SIDES, 1, 1, 0.0, 0.0, 0.1);
llLoopSound("onades.wav",1);
}
}
4.- Si volem escoltar el soroll de les onades, pugem també el fitxer onades.wav del paquet i que el codi del script ja contempla.

5.- El següent pas serà traslladar aquest objecte d'onada a dins de l'oceà .

!!! Endavant !!!


dilluns, 25 de juny de 2012

Visors per a Opensim i SecondLife


 •  Com configurar un visor com Imprudence :

 1. Accedir al Grid Manager per afegir un accés a FrancoGrid
 2. Afegir un nou accés en el nostre cas a FrancoGrid
 3. Nom que donem al grid : Francogrid
 4. Adreça url de connexió a la plataforma, en el nostre cas "http://login.francogrid.org"
 5. Confirmar el grid afegit
 6. Escollir el grid al que ens volem connectar de la llista de grid's, en el nostre cas, el que acabem de afegir: Francogrid
 7. Nom del nostre avatar a Francogrid (Abans l'haurem donat d'alta)
 8. Cognom del nostre avatar
 9. Contrassenya del nostre avatar a Francogrid
 10. Activarem la connexió al grid
 • Com tenir oberta més d'una finestra del visor: Ens pot interessar estar treballant a SL i a OS a la vegada fent servir el mateix visor. Per fer això necessitem configurar-ho, sinó només podrem tenir oberta una finestra del mateix visor. 
  • Clicarem em botó dret sobre del fitxer "Imprudence.exe" [1]  i crearem un "acces directe" [2] 
  

  • Obtindrem un nou fitxer "Acceso directo a imprudence.exe" [3] clicarem el botó dret i obrirem Propiedades. Ves a destino i al final que indica la ruta del programa "....\Imprudence.exe"  li afegueixes "-multiple"  de manera que quedarà així: "....\Imprudence.exe -multiple"

                        D'aquesta manera sempre que cliquem sobre l'accés directe s'obrirà una nova finestra del visor. Podem fer servir aquest recurs també amb el visor oficial de Second Life

 • Com fer servir el visor oficial de Second Life per connectar-se a Opensim: Si no el configurem de manera personalitzada el visor de SL només es connecta al Grid de Second Life. Però podem canviar la configuració creant un accés directe. El passos a seguir són:
  • Tal com s'ha comentat abans, crearem un "Accés directe" del programa (ens situarem sobre SecondLife.exe, clicarem el botó dret i escollirem "Crear accés directe".
  • Ens situarem sobre "Accés directe" , clicarem el botó dret i escollirem "Propietats", i a Destino hi afegirem "-loginuri adreça url del grid"  . Sovint les url dels grids fan servir ports especials que cal indicar afegint ":"  Aquí teniu dos exemples : 
   • El de localhost:           "......\Secondlife.exe" -loginuri http://127.0.0.1:9000 
   • El de Francogrid         "......\Secondlife.exe" -loginuri http://login.francogrid.org