dilluns, 25 de juny de 2012

Visors per a Opensim i SecondLife


 •  Com configurar un visor com Imprudence :

 1. Accedir al Grid Manager per afegir un accés a FrancoGrid
 2. Afegir un nou accés en el nostre cas a FrancoGrid
 3. Nom que donem al grid : Francogrid
 4. Adreça url de connexió a la plataforma, en el nostre cas "http://login.francogrid.org"
 5. Confirmar el grid afegit
 6. Escollir el grid al que ens volem connectar de la llista de grid's, en el nostre cas, el que acabem de afegir: Francogrid
 7. Nom del nostre avatar a Francogrid (Abans l'haurem donat d'alta)
 8. Cognom del nostre avatar
 9. Contrassenya del nostre avatar a Francogrid
 10. Activarem la connexió al grid
 • Com tenir oberta més d'una finestra del visor: Ens pot interessar estar treballant a SL i a OS a la vegada fent servir el mateix visor. Per fer això necessitem configurar-ho, sinó només podrem tenir oberta una finestra del mateix visor. 
  • Clicarem em botó dret sobre del fitxer "Imprudence.exe" [1]  i crearem un "acces directe" [2] 
  

  • Obtindrem un nou fitxer "Acceso directo a imprudence.exe" [3] clicarem el botó dret i obrirem Propiedades. Ves a destino i al final que indica la ruta del programa "....\Imprudence.exe"  li afegueixes "-multiple"  de manera que quedarà així: "....\Imprudence.exe -multiple"

                        D'aquesta manera sempre que cliquem sobre l'accés directe s'obrirà una nova finestra del visor. Podem fer servir aquest recurs també amb el visor oficial de Second Life

 • Com fer servir el visor oficial de Second Life per connectar-se a Opensim: Si no el configurem de manera personalitzada el visor de SL només es connecta al Grid de Second Life. Però podem canviar la configuració creant un accés directe. El passos a seguir són:
  • Tal com s'ha comentat abans, crearem un "Accés directe" del programa (ens situarem sobre SecondLife.exe, clicarem el botó dret i escollirem "Crear accés directe".
  • Ens situarem sobre "Accés directe" , clicarem el botó dret i escollirem "Propietats", i a Destino hi afegirem "-loginuri adreça url del grid"  . Sovint les url dels grids fan servir ports especials que cal indicar afegint ":"  Aquí teniu dos exemples : 
   • El de localhost:           "......\Secondlife.exe" -loginuri http://127.0.0.1:9000 
   • El de Francogrid         "......\Secondlife.exe" -loginuri http://login.francogrid.org
1 comentari:

SLcat secondlife.ppcc.cat ha dit...

Molt interessant d'article, i felicitats per la tornada a l'activitat al blog!